Les Falleres Majors i l'Alcaldessa van aguantar estoicament l'aigua fins que els portaren un paraigües

Cercar noticies: